هم‌اکنون 21 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

سلسله مباحث آخرین آمادگی برای ظهور (اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه)1-3 استادپناهیان

3-1. گاهی «انحراف» یعنی اینکه به طور نابجا بر یک حرف درست، تأکید کنیم .
جلسه سوم دلیل اهمیت و اولویت موضوع خانواده در آخرالزمان

3-1. گاهی «انحراف» یعنی اینکه به طور نابجا بر یک حرف درست، تأکید کنیم .
همان طور که می دانید «انحراف» خیلی بدتر و خطرناک تر از «اشتباه» است. گاهی از اوقات، انحراف به این نیست که یک کسی حرف غلطی بزند، بلکه به این است که به طور نابجا بر یک حرف ِدرست تأکید کند؛ در زمانی که زمانِ تأکید بر این حرف نیست. اصلا این روال ابلیس است، مخصوصاً در آخرالزمان! اگر ما در مباحث مطرح شده‌ی قبل، در این باره صحبت کردیم که «الان اولویت در چه موضوعی است؟» دلیلش این است که پرداختن به اولویتِ روز، یک مسئلۀ فوق العاده حساس و مهم است. شما هم می توانید بررسی کنید که آیا واقعا آخرین آمادگی برای ظهور، همین موضوع (اصلاح وضع مدیریت جامعه) هست یا نه؟

#استاد_پناهیان
آخرین ویرایش
در 1399/12/3 10:38

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366