هم‌اکنون 21 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

سلسله مباحث آخرین آمادگی برای ظهور (اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه)2-3 استادپناهیان

جریان های ِخوارج مسلک، هنوز می توانند مدیریت ناب علوی را تضعیف کنند. امروز ما یک سری از مشکلات زمان علی(ع) را نداریم ولی یک سری از آن مشکلات را هنوز داریم. البته یک سری از مشکلاتی که داریم، درجۀ اهمیتش بسیار بالا نیست، اما یک سری از مشکلاتی که داریم، درجۀ اهمیتش بسیار بالاست.
جلسه سوم دلیل اهمیت و اولویت موضوع خانواده در آخرالزمان

3-2. چرا هنوز «اشعث مآب ها» و «ابوموسی اشعری مآب ها» می توانند مردم را فریب بدهند؟
الان مشکل جامعۀ ما در زمینۀ آمادگی برای ظهور، در کجاست؟ جلسه قبل، دو موضوع را به عنوان نقص، مطرح کردیم. یکی اینکه ما در امر مدیریت، در امر تعیین مدیران و تشخیص مدیران خوب و به دست آوردن تعریف صحیح از مدیریت در یک جامعۀ اسلامی و انسانی، دچار مشکل هستیم. ما هنوز این آمادگی را پیدا نکرده ایم؛ لذا هنوز اشعث مآب ها و ابوموسی اشعری مآب ها، می توانند مردم را فریب بدهند. ما این مشکلِ زمانِ امام علی (ع) را هنوز هم داریم. جریان های ِخوارج مسلک، هنوز می توانند مدیریت ناب علوی را تضعیف کنند. امروز ما یک سری از مشکلات زمان علی(ع) را نداریم ولی یک سری از آن مشکلات را هنوز داریم. البته یک سری از مشکلاتی که داریم، درجۀ اهمیتش بسیار بالا نیست، اما یک سری از مشکلاتی که داریم، درجۀ اهمیتش بسیار بالاست.

#استاد_پناهیان
آخرین ویرایش
در 1399/12/3 10:46

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366