هم‌اکنون 21 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

سلسله مباحث آخرین آمادگی برای ظهور (اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه)3-3 استادپناهیان

اگر کسی آمد یک چیزی را که مهم نیست، مهم جلوه داد و آن چیزی را که مهم است، غیرمهم جلوه داد؛ این در واقع «انحراف» است، دیگر اسمش «اشتباه» نیست و ما باید مراقب باشیم که دچار این انحراف ها نشویم.
| جلسه سوم | دلیل اهمیت و اولویت موضوع خانواده در آخرالزمان

3-3. هرچه جلوتر می رویم انحراف ها بیشتر در «تغییر اولویت ها» ظاهر می شود.
اگر کسی آمد یک چیزی را که مهم نیست، مهم جلوه داد و آن چیزی را که مهم است، غیرمهم جلوه داد؛ این در واقع «انحراف» است، دیگر اسمش «اشتباه» نیست و ما باید مراقب باشیم که دچار این انحراف ها نشویم. در زمان قبل از انقلاب یا اوایل انقلاب، منحرف شدن معمولا به این بود که طرف، کمونیست می شد و یک سری از عقاید دینی را کنار می گذاشت. ولی هرچقدر جلوتر می رویم، این انحراف تبدیل می شود به تغییر اولویت ها.
وقتی معنویت دارد قدرت می گیرد و حق دارد آشکارتر می شود، دیگر کسی نمی تواند به سادگی دَم از باطل بزند، از الان به بعد و هرچه جلوتر برویم، فقط در تغییر اولویت ها برای حق است که انحراف ظاهر می شود. حتی بعد از ظهور امام زمان(ع) هم، تغییر اولویت ها در موضوع حق و حقایق عالم است که موجب می شود یک عده ای در مقابل امام زمان(ع) می ایستند و دل امام زمان(ع) را خون میکنند؛ آن هم با استفاده از قرآن!
تشخیص اولویت ها یکی از بحث هایی است که باید در جلسات دینی مطرح شود. معنا ندارد که در جلسات دینی با اولویت ها کاری نداشته باشیم و فقط یک فهرستی از رذایل و فضایل را بیان کنیم و بر همۀ آنها تأکید کنیم.

#استاد_پناهیان
آخرین ویرایش
در 1399/12/3 10:49

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366