هم‌اکنون 21 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری جلسه با آموزش و پرورش در خصوص مسابقه کتابخوانی

جلسه با مسئولان آموزش و پرورش در خصوص برنامه مهدوی و مسابقه کتابخوانی
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج) جلسه ای به منظور انجام برنامه مسابقه کتابخوانی و نشست های مهدوی برگزار گردید . در این جلسه مقرر گردید مسابقه کتابخوانی برای 1000 نفر از
دانش آموزان برگزار گردد از جمله مصوبات دیگر این جلسه نیز برگزاری طرح نشست های مهدوی در مدارس استان ، برگزاری مراسم نهم ربیع همزمان با جشن تکلیف دانش آموزان بود که مقرر شد در زمانبندی مناسب انجام پذیرد.
آخرین ویرایش
در 1397/8/22 09:39

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366