هم‌اکنون 23 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

سه شنبه های مهدوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان همدان در پایگاه شهید عربعلی به جامه شهرک بهشتی جزخوانی و احکام و تفسیر قرآن برگزار گردید.
آخرین ویرایش
در 1401/1/22 10:37

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366