هم‌اکنون 23 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

حدیث

امیرالمؤمنین ‏امام علی علیه السلام‏ می فرمایند:
بدان که دنیا سرای آزمایش است که اگر کسی ساعتی در آن فراغت یابد و دست از کار بکشد همین ساعت بیکاری موجب حسرت و پیشمانی او در قیامت خواهد شد.
آخرین ویرایش
در 1401/1/22 10:44

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366